บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แผนธรรมาภิบาล ส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ปีงบประมาณ | 2567 | 2566 |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตแผนธรรมาภิบาล ส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ปีงบประมาณ 2566 | 6 เดือน | 12 เดือน |

ปีงบประมาณ 2565 | 6 เดือน | 12 เดือน |

เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

49,785

เริ่ม 26-06-2562 | 1