บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ผศ.ดร.เอนก หาลี-นักวิจัยดีเด่น
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4
 • กำหนดเปิดระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567
 • รางวัล วัฒนคุณาธร ประเภทบุคคล ปี 2566
 • รางวัล รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท นักบริหารภาครัฐ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566
 • ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
 • พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
 • คว้า 5 รางวัลจาก 2 ผลงาน ในงานประกวดระดับนานาชาติ 2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)
 • certificate digital id
ผศ.ดร.เอนก หาลี-นักวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 กำหนดเปิดระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 รางวัล วัฒนคุณาธร ประเภทบุคคล ปี 2566 รางวัล รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท นักบริหารภาครัฐ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ คว้า 5 รางวัลจาก 2 ผลงาน ในงานประกวดระดับนานาชาติ 2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

178,377

เริ่ม 26-06-2562 | 6