บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-2566
 • banner-ยินดีกับ รศ. ผศ. คนใหม่
 • ยินดี ชำนาญการใหม่ 2023
 • ยินดี ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
 • ยินดี ผศ คนใหม่
 • มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ICDL
 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอนก หาลี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานชื่อ เยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่ผสมหญ้าหวานและกรรมวิธีการผลิต
 • < a href="" target="_blank">banner-แต่งตั้ง-อ ชาลี
 • การพัฒนาทักษะงานบริการหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ราชการสะดวก GECC)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-2566 banner-ยินดีกับ รศ. ผศ. คนใหม่ ยินดี ชำนาญการใหม่ 2023 ยินดี ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ยินดี ผศ คนใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ICDL ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอนก หาลี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานชื่อ เยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่ผสมหญ้าหวานและกรรมวิธีการผลิต banner-แต่งตั้ง-อ ชาลี การพัฒนาทักษะงานบริการหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ราชการสะดวก GECC)
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

70,466

เริ่ม 26-06-2562 | 9