บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สรรหาผู้ทรง
 • < a href="" target="_blank">สมศ ครั้งที่ 4
 • ผศ ครูพันธุ์ใหม่
 • อบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง(ว 10/2564)
 • มาตรการ covid-19
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
 • ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
 • ยินดีได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้าน Biotechnology, Health & Fitness
 • ยินดี ชำนาญการ รุ่นที่ 5
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เอนก หาลี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้ร่วมจดอนุสิทธิบัตร
 • < a href="https://www.facebook.com/kprupr/photos/a.485182018175641/5925590877468034/" target="_blank">รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
สรรหาผู้ทรง สมศ ครั้งที่ 4 ผศ ครูพันธุ์ใหม่ อบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง(ว 10/2564) มาตรการ covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ยินดีได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้าน Biotechnology, Health & Fitness ยินดี ชำนาญการ รุ่นที่ 5 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เอนก หาลี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้ร่วมจดอนุสิทธิบัตร รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่มีเข้าร่วมอบรมและสอบทักษะด้านดิจิทัล (IC3)


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

31,746

เริ่ม 26-06-2562