บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • TOEIC-ETS
 • อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร 3 หลักสูตร
 • สอบ MOCK-TEST บุคลากร
 • โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กิจกรรม walk-rallry 2021 สำหรับบุคลากร
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ICDG)
 • ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • < a href="" target="_blank">ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีเกียรติประวัติผลงานทางการศึกษาดีเด่น
 • ผศ คนใหม่ 18 ก.พ. 64
 • ขอแสดงความชื่นชมอาจารย์ ดร.ธนากร วงษศา
 • covid-2019
TOEIC-ETS อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร 3 หลักสูตร สอบ MOCK-TEST บุคลากร โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรม walk-rallry 2021 สำหรับบุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ICDG) ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีเกียรติประวัติผลงานทางการศึกษาดีเด่น ผศ คนใหม่ 18 ก.พ. 64 ขอแสดงความชื่นชมอาจารย์ ดร.ธนากร วงษศา covid-2019
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

260,985

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th