บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ชมวิดีทัศน์แนะนำ KPRU Mind App 2023
 • < a href="" target="_blank">ยินดีคณบดีครุศาสตร์เข้ารับพระราชทานโล่ คณดีดีเด่น
 • บรรยายพิเศษ
 • 50ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส
 • ยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ (วศ., มศว, มน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • < a href="" target="_blank">ยินดีชำนาญการคนใหม่
 • คว้า 4 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 202)
 • ยินดี จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงานชื่อ ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน
 • < a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=189384310284837&set=pcb.189378020285466" target="_blank">banner-ยินดีกับ BEST OF THE BEST ลายผ้าไทย
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2565
ชมวิดีทัศน์แนะนำ KPRU Mind App 2023 ยินดีคณบดีครุศาสตร์เข้ารับพระราชทานโล่ คณดีดีเด่น บรรยายพิเศษ 50ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส ยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ (วศ., มศว, มน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีชำนาญการคนใหม่ คว้า 4 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 202) ยินดี จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงานชื่อ ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน banner-ยินดีกับ BEST OF THE BEST ลายผ้าไทย รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2565
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


การใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณได้รับทราบจากการอ่าน และทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

50,648

เริ่ม 26-06-2562 | 1