บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ระบบรายการเงินเดือน
 • ระบบรับแจ้งเตือน
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ICDG)
 • บริจาคโลหิต
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร
 • รับโล่
 • < a href="" target="_blank">ชำนาญการ
 • < a href="" target="_blank">ยินดี ผศ
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ระบบลงเวลาออนไลน์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระบบรายการเงินเดือน ระบบรับแจ้งเตือน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ICDG) บริจาคโลหิต เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร รับโล่ ชำนาญการ ยินดี ผศ วัฒนธรรมองค์กร ระบบลงเวลาออนไลน์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

129,081

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th