บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • covid19
 • ยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ดร.ประดิษฐ์
 • < a href="#" target="_blank">ยินดีกับ ผศ.คนใหม่
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • คณะและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร
 • ระบบ e-Report
 • ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS
 • เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
 • เทคนิคการทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี
covid19 ยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ดร.ประดิษฐ์ ยินดีกับ ผศ.คนใหม่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สักทองวารสาร เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร ระบบ e-Report ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน เทคนิคการทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

386,058

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th