บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 31
 • การจัดสอบกลางภาค ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)
 • เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ART EXHIBITION ON TOUR
 • ยินดี ทูตวัฒนธรรม
 • รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทบุคคล ระดับประเทศ ปี 2564
 • ยินดี ดร.สุรเชษฐ
 • < a href="" target="_blank">ยินดีกับ green_office_kpru
 • ยินดีได้รับรางวัล Start up ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 31 การจัดสอบกลางภาค ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ART EXHIBITION ON TOUR ยินดี ทูตวัฒนธรรม รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทบุคคล ระดับประเทศ ปี 2564 ยินดี ดร.สุรเชษฐ ยินดีกับ green_office_kpru ยินดีได้รับรางวัล Start up ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร ฉบับที่ 2
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

579,049

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
ธุรการมหาวิทยาลัย | Webmater