บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การจัดการความรู้
 • เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
 • เทคนิคการทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ
 • < a href="" target="_blank">ชำนาญการ รุ่นที่ 2
 • < a href="" target="_blank">ยินดี
 • ระบบ e-Report
 • < a href="" target="_blank">พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563
 • ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS
 • < a href="" target="_blank">ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีเกียรติประวัติผลงานทางการศึกษาดีเด่น
 • < a href="" target="_blank">ยินดี อ.เพ็ญศรี
 • ผศ คนใหม่ 18 ก.พ. 64
 • ขอแสดงความชื่นชมอาจารย์ ดร.ธนากร วงษศา
การจัดการความรู้ เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน เทคนิคการทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ ชำนาญการ รุ่นที่ 2 ยินดี ระบบ e-Report พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ระบบพัฒนาบุคลากร HRDS ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีเกียรติประวัติผลงานทางการศึกษาดีเด่น ยินดี อ.เพ็ญศรี ผศ คนใหม่ 18 ก.พ. 64 ขอแสดงความชื่นชมอาจารย์ ดร.ธนากร วงษศา
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

327,712

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th