บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 15
 • ราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม ประจำปี 2561
 • การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 • การบริหารงบประมาณปี 2562
 • สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผอ แม่สอด
 • LINE จองรถยนต์
 • เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC
 • ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • < a href="" target="_blank">เยาวชนดีเด่น
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มรรยาทไทย ครั้งที่ 6
 • < a href="" target="_blank">รศ.คนใหม่
 • Green IT KPRU
ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 15 ราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม ประจำปี 2561 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การบริหารงบประมาณปี 2562 สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผอ แม่สอด LINE จองรถยนต์ เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เยาวชนดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มรรยาทไทย ครั้งที่ 6 รศ.คนใหม่ Green IT KPRU
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
 • Green Office KPRU
รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม Green Office KPRU
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster