บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การแข่งขันแข่งขันบาร์เทนเดอร์ รูปแบบ Flair Bartender
 • ยินดีนักศึกษาดนตรี
 • ชำนาญการ
 • รับโล่
 • ระบบรายการเงินเดือน
 • เลื่อนการสอนชดเชยและการสอบ
 • เจตจำนง KPRU
 • < a href="" target="_blank">วัฒนธรรมองค์กร
 • < a href="" target="_blank">เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร
การแข่งขันแข่งขันบาร์เทนเดอร์ รูปแบบ Flair Bartender ยินดีนักศึกษาดนตรี ชำนาญการ รับโล่ ระบบรายการเงินเดือน เลื่อนการสอนชดเชยและการสอบ เจตจำนง KPRU วัฒนธรรมองค์กร เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 • < a href="#" target="#">หน้ากากอนามัย KPRU MASK
 • < a href="#" target="">
 • < a href="#" target="">น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
หน้ากากอนามัย KPRU MASK ทุนฉุกเฉินเพื่อการศึกษา 1000 บาท น้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

สายตรงอธิการบดี-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การดำเนินงานตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จดหมายข่าวสารสักทอง-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วารสาร KPRU NEWS e_University-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งดาวน์โหลด-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการการบริหารงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาพกิจกรรม


พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปี 2563-
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปี 2563

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
[26-08-2563]


รวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพิธีทำขวัญข้าวและกิจกรรมเสวนาเกษตรวิถีพอเพียงสู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่
รวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพิธีทำขวัญข้าวและกิจกรรมเสวนาเกษตรวิถีพอเพียงสู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่

จัดโดย โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[25-08-2563]โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา

มรภ.กำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
[07-09-2563]


การจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ด้วยกระบวนการ Design Thinking-
การจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ด้วยกระบวนการ Design Thinking

โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ประธานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี
[23-07-2563]
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
[12-08-2563]


กิจกรรมทั้งหมด

การส่งเสริมความโปร่งใส การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
 • KPRU ITA 2563
 • KPRU ITA 2563
 • แบบประเมินออนไลน์ EIT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 • ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • งด ให้-รับ สินบน
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
KPRU ITA 2563 KPRU ITA 2563 แบบประเมินออนไลน์ EIT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งด ให้-รับ สินบน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม

66,561

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th