บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
 • conference2021
 • ปฏิทินการศึกษา
 • ระบบรับแจ้งเตือน
 • บริจาคโลหิต
 • ผ่อนผันทหาร
 • ผลสอบ
 • < a href="" target="_blank">ศิษย์เก่า
 • นักเตะฟุตซอล
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ conference2021 ปฏิทินการศึกษา ระบบรับแจ้งเตือน บริจาคโลหิต ผ่อนผันทหาร ผลสอบ ศิษย์เก่า นักเตะฟุตซอล
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

129,110

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th