บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • covid19
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • < a href="" target="_blank">ยินดีนักศึกษาออกแบบ-เทคโน
 • ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Team สำหรับนักศึกษา
 • ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3
 • ประกวดสื่อหนังสั้น
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบลายผ้าเป็นอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร ลายศิลาล้อมเพชร
 • ระบบรับแจ้งเตือน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี
 • < a href="" target="_blank">ภูมิใจในราชภัฏ
covid19 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ยินดีนักศึกษาออกแบบ-เทคโน ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Team สำหรับนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3 ประกวดสื่อหนังสั้น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ เดือนเมษายน] รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 ระบบรับแจ้งเตือน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี ภูมิใจในราชภัฏ
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

386,062

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th