บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4
 • ASEAN-Leadership-2024
 • ผ่อนผันทหาร ปี 2567
 • ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เขตภาคเหนือ)
 • < a href="" target="_blank">ผล KPRU SDG 2023
 • load App
 • ระบบรับแจ้งเตือน
 • ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 • เชิญชวนใช้งานระบบ e-portfolio
 • ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา 2023
 • ยินดีนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษารางวัลชนะเลิศอัน 1 ประกวดวงดนตรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ASEAN-Leadership-2024 ผ่อนผันทหาร ปี 2567 ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เขตภาคเหนือ) ผล KPRU SDG 2023 load App ระบบรับแจ้งเตือน ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา เชิญชวนใช้งานระบบ e-portfolio ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา 2023
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

178,397

เริ่ม 26-06-2562 | 9