บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน 7-11
 • กำหนดสอบปลายภาค
 • Windows 11
 • covid19
 • < a href="" target="_blank">ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563 ระดับดีมาก
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา เมืองไทยประกันชีวิต
 • กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565
 • ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Team สำหรับนักศึกษา
 • ยินดีเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็น Thai Smart Children ด้านบำเพ็ญประโยชน์
 • รางวัล เหรียญทอง ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • < a href="" target="_blank">ยินดีนักศึกษาออกแบบ-เทคโน
 • < a href="" target="_blank">ภูมิใจในราชภัฏ
ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน 7-11 กำหนดสอบปลายภาค Windows 11 covid19 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563 ระดับดีมาก ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา เมืองไทยประกันชีวิต กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Team สำหรับนักศึกษา ยินดีเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็น Thai Smart Children ด้านบำเพ็ญประโยชน์ รางวัล เหรียญทอง ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ยินดีนักศึกษาออกแบบ-เทคโน ภูมิใจในราชภัฏ
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

479,904

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
sarabankpru@kpru.ac.th