บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • TOEIC-ETS
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 รอบปกติ ครั้งที่ 2
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ผลสอบ
 • ได้รับเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม Smart Statrup Company by GSB
 • covid-2019
 • ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัล
 • ระบบรับแจ้งเตือน
 • รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
TOEIC-ETS รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 รอบปกติ ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลสอบ ได้รับเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม Smart Statrup Company by GSB covid-2019 ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัล ระบบรับแจ้งเตือน รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

261,006

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th