บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • เลื่อนกำหนดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์
 • การจัดสอบกลางภาค ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 31
 • ยินดีนักศึกษาโปรเเกรมวิชาดนตรีศึกษาศิษย์ปัจจุบันเเละศิษย์เก่าได้รับรางวัลชมเชยจากเวที THE POWER BAND
 • ประกวดภาพถ่าย ฤดูหนาวนี้...คลองลาน
 • เเชมป์การเเข่งขันประกวดร้องเพลงใน รายการร้องต้องรอด Standing Singer
 • < a href="" target="_blank">ยินดี Quality Youth 2021
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2
 • ยินดีกับทีม Perfect skill kpru ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • Windows 11
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา เมืองไทยประกันชีวิต
 • < a href="" target="_blank">นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
เลื่อนกำหนดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ การจัดสอบกลางภาค ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 31 ยินดีนักศึกษาโปรเเกรมวิชาดนตรีศึกษาศิษย์ปัจจุบันเเละศิษย์เก่าได้รับรางวัลชมเชยจากเวที THE POWER BAND ประกวดภาพถ่าย ฤดูหนาวนี้...คลองลาน เเชมป์การเเข่งขันประกวดร้องเพลงใน รายการร้องต้องรอด Standing Singer ยินดี Quality Youth 2021 การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ยินดีกับทีม Perfect skill kpru ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม Windows 11 ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา เมืองไทยประกันชีวิต นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

579,067

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
ธุรการมหาวิทยาลัย | Webmater