บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ปฐมนิเทศ
 • < a href="" target="_blank">ผล KPRU SDG 2023
 • KPRU International Student Research Conference on Science, Mathematics and Technology
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2566
 • banner-ยินดีกับ รศ. ผศ. คนใหม่
 • ระบบรับแจ้งเตือน
 • ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 • แบบประเมินออนไลน์ อว
 • เชิญชวนใช้งานระบบ e-portfolio
 • ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา 2023
 • ยินดีนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษารางวัลชนะเลิศอัน 1 ประกวดวงดนตรี
 • < a href="" target="_blank">ยินกีกบ นศ คณิตศาสตร์ รับรางวัล
ปฐมนิเทศ ผล KPRU SDG 2023 KPRU International Student Research Conference on Science, Mathematics and Technology รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2566 banner-ยินดีกับ รศ. ผศ. คนใหม่ ระบบรับแจ้งเตือน ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา แบบประเมินออนไลน์ อว เชิญชวนใช้งานระบบ e-portfolio ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา 2023 ยินดีนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษารางวัลชนะเลิศอัน 1 ประกวดวงดนตรี ยินกีกบ นศ คณิตศาสตร์ รับรางวัล
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

70,500

เริ่ม 26-06-2562 | 9