บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">วันยาเพสติดโลก
 • สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เฉพาะกิจ
 • ใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • covid-19
 • < a href="" target="_blank">ยินดีนักศึกษาท่องเที่ยว
 • < a href="" target="_blank">ยินดีนักศึกษาการตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • < a href="" target="_blank">ยินดีเทควันโด
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
วันยาเพสติดโลก สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เฉพาะกิจ ใบรับรองวุฒิการศึกษา covid-19 ยินดีนักศึกษาท่องเที่ยว ยินดีนักศึกษาการตลาด คณิตศาสตร์ ยินดีเทควันโด รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

11,887

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
e-mail