บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ชมวิดีทัศน์แนะนำ KPRU Mind App 2023
 • บรรยายพิเศษ
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์
 • 50ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023
 • < a href="" target="_blank">cheer leading
 • ยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการแข่งขันวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565
 • < a href="" target="_blank">ยินดีกับ นศ วิทยาการ บาเทนเเดอร์ -2022
 • < a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=189384310284837&set=pcb.189378020285466" target="_blank">banner-ยินดีกับ BEST OF THE BEST ลายผ้าไทย
 • ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 • < a href="" target="_blank">ชำระเงินผ่าน 7-11
ชมวิดีทัศน์แนะนำ KPRU Mind App 2023 บรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ 50ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023 cheer leading ยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการแข่งขันวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 ยินดีกับ นศ วิทยาการ บาเทนเเดอร์ -2022 banner-ยินดีกับ BEST OF THE BEST ลายผ้าไทย ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ชำระเงินผ่าน 7-11
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


การใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณได้รับทราบจากการอ่าน และทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

50,653

เริ่ม 26-06-2562 | 1